మట్టి మేలుకు గట్టి స్పందన (ఫోటోలు)

18 Jun, 2022 10:52 IST
మరిన్ని ఫోటోలు