బడికి వేళాయే.. తెలంగాణలో తెరుచుకున్న స్కూల్స్‌ (ఫొటోలు)

13 Jun, 2022 15:36 IST
మరిన్ని ఫోటోలు