శ్రీకపిలేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం

14 Feb, 2020 21:49 IST
మరిన్ని ఫోటోలు