అకాల వర్షం! కళ్లముందే కొట్టుకుపోయిన రెక్కల కష్టం (ఫోటోలు)

17 May, 2022 12:44 IST
మరిన్ని ఫోటోలు