ఓటెత్తుతున్న తెలంగాణ ప్రజానీకం (ఫొటోలు)

30 Nov, 2023 10:35 IST
మరిన్ని ఫోటోలు