'లా పారిసిన్నే'లో మహిళల సందడి

15 Sep, 2015 16:18 IST
మరిన్ని ఫోటోలు