దిగ్గజ క్రికెటర్‌ సైమండ్స్‌ అకాల మృతి (ఫొటోలు)

15 May, 2022 10:02 IST
మరిన్ని ఫోటోలు