దావోస్‌ పర్యటనలో రెండోరోజు సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

23 May, 2022 21:58 IST
మరిన్ని ఫోటోలు