అత్యధిక పరుగులు

ఆటగాడు జట్టు మ్యాచ్ లు పరుగులు 100 50
షకిబుల్‌ హసన్‌ 4 384 2 2
జో రూట్ 5 367 2 2
అరోన్‌ ఫించ్ 5 343 1 2
రోహిత్‌ శర్మ 3 319 2 1
డేవిడ్‌ వార్నర్ 5 281 1 2

అత్యధిక వ్యక్తిగత పరుగులు

ఆటగాడు జట్టు పరుగులు ప్రత్యర్ది
జాసన్‌ రాయ్ 153
అరోన్‌ ఫించ్ 153
రోహిత్‌ శర్మ 140
షకిబుల్‌ హసన్‌ 124
జో రూట్ 107

అత్యధిక వికెట్లు

ఆటగాడు జట్టు మ్యాచ్ లు వికెట్లు
మహ్మద్‌ ఆమిర్ 4 13
మిచెల్‌ స్టార్క్ 5 13
జోఫ్రా ఆర్చర్ 5 12
ప్యాట్‌ కమిన్స్ 5 11
మార్క్‌ వుడ్ 4 9