పాయింట్లు షెడ్యూల్ ఫలితాలు జట్లు ఛాంపియన్స్ స్క్వాడ్లు గణాంకాలు

Points Table

Team Pld Won Lost Net RR Pts
DC 14 10 4 +0.481 20
CSK 14 9 5 +0.455 18
RCB 14 9 5 -0.140 18
KKR 14 7 7 +0.587 14
MI 14 7 7 +0.116 14
PK 14 6 8 -0.001 12
RR 14 5 9 -0.993 10
SRH 14 3 11 -0.545 6