పాయింట్లు షెడ్యూల్ ఫలితాలు జట్లు ఛాంపియన్స్ స్క్వాడ్లు గణాంకాలు
CSK DC KKR MI PK RR RCB SRH
01st January 1970 5:30 AM Match 0
Wankhede Stadium, Mumbai
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌