టాప్ స్టోరీస్

వాట్సాప్‌ డీపీ చూశా.అప్పట్నుంచి..

నా ప్రాణం పోయినట్లు అనిపించేది!

అమ్మలా చూసుకుంటానంది.. కేసు పెట్టింది

అన్నయ్యగా పరిచయం చేసి తర్వాత..

వీడియోలు
ఈ వారం మీ ప్రేమ జాతకం

(తేదీ : 17 నుంచి 23 వరకు)

వవీరు తమ ప్రతిపాదనలు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తులకు అందించేందుకు శుక్ర, ఆదివారాలు అనుకూలమైనవి. ఈరోజుల్లో మీ ప్రతిపాదనలపై అవతలివారు సానుకూలంగా స్పందించే వీలుంది. ప్రతిపాదనల సమయంలో మీరు గ్రీన్, ఎల్లో రంగు దుస్తులు ధరించండి శుభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఇంటి నుంచి పశ్చిమవాయువ్య దిశగా బయలుదేరండి. ఇక మంగళ, గురువారాలు వీటికి దూరంగా ఉండండి.

మీ మనస్సులోని అభిప్రాయాలను మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తులకు తెలియజేసేందుకు ఆది, బుధవారాలు అనుకూలమైనవి. ఈరోజుల్లో మీకు అంతా శుభదాయకంగా ఉంటుంది. సానుకూల సమాచారం రావచ్చు. ఈరోజుల్లో మీరు రెడ్, పింక్‌ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచిది. అలాగే, ఇంటి నుంచి తూర్పుదిశగా బయలుదేరండి. శని, గురువారాలు మౌనం ఉత్తమం.

మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తులకు మీ ప్రేమసందేశాలు, పెళ్లి ప్రతిపాదనలు పంపేందుకు బుధ, గురువారాలు అత్యంత సానుకూలమైనవిగా చెప్పవచ్చు. ఈరోజుల్లో మీ ప్రతిపాదనలపై అవతలి వారు అనుకూల సమాచారం పంపవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు వైట్, పింక్‌ రంగు దుస్తులు ధరించండి. ఇంటి నుంచి ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా బయలుదేరండి శుభాలు కలుగుతాయి. అయితే, శుక్ర, సోమవారాలు వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిది.

మరిన్ని వివరాల కోసం... »
Tell your Wish