టాప్ స్టోరీస్

ఆమె నిర్ణయానికి హాట్సాప్!

నేను బ్రతికున్నా చనిపోయినట్లే!

చింత లేకుండా చాటింగ్‌ చేసుకోండి!

అతన్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నా

వీడియోలు
ఈ వారం మీ ప్రేమ జాతకం

(తేదీ : 06 నుంచి 12 వరకు)

మీ ప్రేమ ప్రతిపాదనలు అత్యంత ఇష్టులైన వారికి అందించేందుకు ఆది, సోమవారాలు అనుకూలమైనవి. ఈ రోజుల్లో మీ మనస్సులోని భావాలను వెల్లడిస్తే ఆవతలి నుంచి కూడా సానుకూల స్పందన రావచ్చు. ప్రేమ ప్రతిపాదనల సమయంలో మీరు వైట్, బ్లూ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచిది. అలాగే, ఇంటి నుంచి ఉత్తర దిశగా బయలుదేరండి. ఇక శుక్ర, మంగళవారాలు వ్యతిరేకమైనవి.

మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తులకు ప్రేమసందేశాలు అందించేందుకు శుక్ర, గురువారాలు అనుకూలం. ఈ రోజుల్లో మీ ప్రతిపాదనలపై ఆవతలి వైపు నుంచి సుముఖత వ్యక్తమయ్యే అవకాశాలుంటాయి. ప్రపోజ్‌ చేయటానికి వెళుతున్న సమయంలో రెడ్, గ్రీన్‌రంగు దుస్తులు ధరిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

శుక్ర, సోమవారాలు మీ మనోభీష్టాన్ని అత్యంత ఇష్టపడే వారికి వెల్లడించేందుకు అనువైన కాలం. ఈ రోజుల్లో మీ ప్రతిపాదనలకు సానుకూల స్పందనలు వచ్చే వీలుంది.

మరిన్ని వివరాల కోసం... »
Tell your Wish