Bhavishyam

గ్రహం అనుగ్రహం (18-07-2019)

Jul 18, 2019, 06:33 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.విదియ తె.4.41 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం)నక్షత్రం శ్రవణం రా.1.31...

గ్రహం అనుగ్రహం (17-07-2019)

Jul 17, 2019, 08:37 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.3.11 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ...

గ్రహం అనుగ్రహం (14-07-2019)

Jul 14, 2019, 07:55 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.1.11 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (13-07-2019)

Jul 13, 2019, 07:12 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మఋతువు, ఆషాఢమాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.1.33 వరకు తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం అనూరాధ...

గ్రహం అనుగ్రహం,సోమవారం జనవరి 05, 2015

Jan 05, 2015, 02:01 IST
శ్రీజయనామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

గ్రహం అనుగ్రహం, జనవరి 04, 2015, ఆదివారం

Jan 04, 2015, 03:21 IST
శ్రీజయనామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

గ్రహం అనుగ్రహం (మంగళవారం 23, డిసెంబర్ 2014)

Dec 23, 2014, 00:53 IST
శ్రీ జయనామ సంవత్సరం, దక్షిణా యనం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం, తిథి శు. పాడ్యమి