Graham-Anugraham

గ్రహం అనుగ్రహం (08-08-2020)

Aug 08, 2020, 06:15 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి బ.పంచమి రా.2.04 వరకు, తదుపరి షష్ఠి...

గ్రహం అనుగ్రహం (07-08-2020)

Aug 07, 2020, 06:02 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి బ.చవితి రా.12.16 వరకు, తదుపరి పంచమి నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (06-08-2020)

Aug 06, 2020, 06:04 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణ మాసం, తిథి బ.తదియ రా.10.44 వరకు, తదుపరి చవితి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (05-08-2020)

Aug 05, 2020, 05:57 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి బ.విదియ రా.9.34 వరకు, తదుపరి తదియ,...

గ్రహం అనుగ్రహం (04-08-2020)

Aug 04, 2020, 05:35 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.8.54 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం,...

గ్రహం అనుగ్రహం (03-08-2020)

Aug 03, 2020, 05:59 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు. శ్రావణ మాసం. తిథి పౌర్ణమి రా.8.45 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి. నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ...

గ్రహం అనుగ్రహం (02-08-2020)

Aug 02, 2020, 06:35 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.చతుర్దశి రా.9.03 వరకు తదుపరి పౌర్ణమి నక్షత్రం పూర్వాషాఢ...

గ్రహం అనుగ్రహం (01-08-2020)

Aug 01, 2020, 05:37 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.9.47 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి ,...

గ్రహం అనుగ్రహం (31-07-2020)

Jul 31, 2020, 05:57 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణ మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి రా.11.02 వరకు, తదుపరి, త్రయోదశినక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (30-07-2020)

Jul 30, 2020, 05:39 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి శు.ఏకాదశి రా.12.38 వరకు, తదుపరిద్వాదశి, నక్షత్రం అనూరాధ...

గ్రహం అనుగ్రహం (29-07-2020)

Jul 29, 2020, 06:38 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి  శు.దశమి రా.2.34 వరకు, తదుపరిఏకాదశి, నక్షత్రం విశాఖ...

గ్రహం అనుగ్రహం (28-07-2020)

Jul 28, 2020, 05:51 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి శు.అష్టమి ఉ.7.03 వరకు, తదుపరి నవమి తె.4.44...

గ్రహం అనుగ్రహం (27-07-2020)

Jul 27, 2020, 05:53 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు. శ్రావణ మాసం. తిథి శు.సప్తమి ఉ.9.22 వరకు, తదుపరి అష్టమి. నక్షత్రం చిత్త...

గ్రహం అనుగ్రహం

Jul 26, 2020, 08:09 IST
గ్రహం అనుగ్రహం శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి శు.షష్ఠి ప.12.00 వరకు, తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం హస్త ప.3.44...

గ్రహం అనుగ్రహం (25-07-2020)

Jul 25, 2020, 05:40 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి శు.పంచమి ప.2.23 వరకు, తదుపరి షష్ఠినక్షత్రం ఉత్తర...

గ్రహం అనుగ్రహం (24-07-2020)

Jul 24, 2020, 05:43 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి శు.చవితి సా.4.38 వరకు, తదుపరి పంచమి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (23-07-2020)

Jul 23, 2020, 05:39 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణ మాసం, తిథి శు.తదియ సా.6.41 వరకు, తదుపరి చవితి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (22-07-2020)

Jul 22, 2020, 05:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి శు.విదియ రా.8.23 వరకు, తదుపరి తదియనక్షత్రం ఆశ్లేష...

గ్రహం అనుగ్రహం (21-07-2020)

Jul 21, 2020, 06:04 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి రా.9.45 వరకు, తదుపరి విదియ,...

గ్రహం అనుగ్రహం (20-07-2020)

Jul 20, 2020, 05:38 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి అమావాస్య రా.10.44 వరకు, తదుపరి శ్రావణ శు.పాడ్యమి. నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (19-07-2020)

Jul 19, 2020, 07:58 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి రా.11.14 వరకు, తదుపరి అమావాస్య, నక్షత్రం ఆరుద్ర రా.9.36 వరకు, తదుపరి పునర్వసు, వర్జ్యం ఉ.5.30 నుంచి...

గ్రహం అనుగ్రహం (18-07-2020)

Jul 18, 2020, 06:30 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి రా.11.21 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (17-07-2020)

Jul 17, 2020, 06:15 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి రా.10.50 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం...

గ్రహం అనుగ్రహం (16-07-2020)

Jul 16, 2020, 05:53 IST
 శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి రా.9.46 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి...

గ్రహం అనుగ్రహం (15-07-2020)

Jul 15, 2020, 05:50 IST
 శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.దశమి రా.8.20 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి...

గ్రహం అనుగ్రహం (14-07-2020)

Jul 14, 2020, 06:20 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.నవమి రా.6.34 వరకు, తదుపరి దశమి...

గ్రహం అనుగ్రహం (13-07-2020)

Jul 13, 2020, 05:50 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు. ఆషాఢ మాసం. తిథి బ.అష్టమి సా.4.34 వరకు, తదుపరి నవమి. నక్షత్రం రేవతి...

గ్రహం అనుగ్రహం

Jul 12, 2020, 07:12 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.సప్తమి ప.2.34 వరకు, తదుపరి అష్టమి, నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ఉ.8.08...

గ్రహం అనుగ్రహం (11-07-2020)

Jul 11, 2020, 06:42 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢ మాసం, తిథి బ.షష్ఠి ప.12.44 వరకు తదుపరి సప్తమి,...

గ్రహం అనుగ్రహం (10-07-2020)

Jul 10, 2020, 06:21 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువుఆషాఢ మాసం, తిథి బ.పంచమి ఉ.11.07 వరకు, తదుపరి షష్ఠినక్షత్రం పూర్వాభాద్ర...