Graham-Anugraham

గ్రహం అనుగ్రహం

Sep 17, 2017, 01:33 IST
గ్రహం అనుగ్రహం శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, మాఘమాసం, తిథి శు.త్రయోదశి రా.2.46 వరకు తదుపరి చతుర్దశి,...

గ్రహం అనుగ్రహం, భవిష్యం

Aug 30, 2017, 03:09 IST
శ్రీ హేవిళంబి నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు, భాద్రపదమాసం

గ్రహం అనుగ్రహం

Jul 17, 2017, 18:16 IST
శ్రీ హేవిళంబి నామ సంవత్సరం

గ్రహం అనుగ్రహం(24-06-2017)

Jun 24, 2017, 01:25 IST
శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

గ్రహం అనుగ్రహం (24-02-2017)

Feb 24, 2017, 00:24 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం(17-02-2017)

Feb 17, 2017, 03:14 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,

గ్రహం అనుగ్రహం(23-01-2017)

Jan 23, 2017, 00:33 IST
ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం.

గ్రహం అనుగ్రహం(22-01-2017)

Jan 22, 2017, 02:17 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం

గ్రహం అనుగ్రహం(21-01-2017)

Jan 21, 2017, 01:35 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం

గ్రహం అనుగ్రహం(20-01-2017)

Jan 20, 2017, 04:49 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

గ్రహం అనుగ్రహం(19-01-2017)

Jan 19, 2017, 02:27 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

గ్రహం అనుగ్రహం(18-01-2017)

Jan 18, 2017, 01:37 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

గ్రహం అనుగ్రహం(17-01-2017)

Jan 17, 2017, 01:08 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (16-01-2017)

Jan 16, 2017, 00:06 IST
శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం.

గ్రహం అనుగ్రహం (14-01-2017)

Jan 14, 2017, 00:09 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం(13-01-2017)

Jan 13, 2017, 00:04 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (12-01-2017)

Jan 12, 2017, 00:01 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (11-01-2017)

Jan 11, 2017, 00:55 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం

గ్రహం అనుగ్రహం

Jan 08, 2017, 00:58 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

గ్రహం అనుగ్రహం (06-01-2017)

Jan 06, 2017, 00:24 IST
గ్రహం అనుగ్రహం

గ్రహం అనుగ్రహం (05-01-2017)

Jan 05, 2017, 00:09 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (04-01-2017)

Jan 04, 2017, 00:11 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (03-01-2017)

Jan 03, 2017, 00:14 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్యమాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (02-01-2017)

Jan 02, 2017, 00:01 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం.

గ్రహం అనుగ్రహం (01-01-2017)

Jan 01, 2017, 00:43 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు,

గ్రహం అనుగ్రహం (31-12-2016)

Dec 31, 2016, 00:28 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (30-12-2016)

Dec 30, 2016, 00:23 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (29-12-2016)

Dec 29, 2016, 00:08 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (28-12-2016)

Dec 28, 2016, 00:05 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం,

గ్రహం అనుగ్రహం (27-12-2016)

Dec 27, 2016, 00:33 IST
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం,