Prabhu Kiran

కొండపైన దర్శనం...లోయల్లో సేవా సాఫల్యం...

Oct 27, 2019, 04:08 IST
యేసుప్రభువు గలిలయ సముద్ర తీరంలోని ఒక కొండ పైన  చేసిన ప్రసంగంలో మానవాళికి ‘పరలోక ధన్యత’ను ప్రకటించాడు. పేదరికం, శ్రమలు,...

దేవుని అండతోనే మహా విజయాలు!!

Sep 01, 2019, 07:46 IST
కండబలంతోనే బతికేటట్లయితే, దేవుడు సృష్టించిన ఈ విశాల విశ్వంలో ఈగలు, దోమల్లాంటి అల్పజీవులకు అసలు తావుండేది కాదు. ఏలా లోయలో...

ఆవగింజంత విశ్వాసంతో అనూహ్యమైన దీవెనలు

Aug 25, 2019, 07:32 IST
ఎలీషా ప్రవక్త  శిష్యుల్లో ఒకాయన చనిపోవడంతో అతని కుటుంబమంతా రోడ్డున పడింది. విధవరాలైన అతని భార్య అప్పుతీర్చలేదని తెలిసి, అప్పులవాళ్ళు...

దైవజ్ఞానమే దీవెన

Aug 18, 2019, 09:04 IST
నీకున్నదంతా వదిలేసి నేను చూపించబోయే దేశానికి వెళ్ళమని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే, అబ్రాహాము మరో ప్రశ్న దేవునికి వెయ్యకుండా సంపూర్ణ విధేయతతో...

దేవుడే సర్వం స్వాస్థ్యం

Aug 04, 2019, 09:50 IST
ఏది కొరతగా ఉంటుందో దానికి ఖరీదెక్కువ అంటుంది అర్థశాస్త్రం. ఆ లెక్కన ప్రపంచంలో ‘ఆనందానికి’ ఉన్నంత కొరత మరి దేనికీ...

సాధారణత, సాత్వికతలే విశ్వాసి ఆభరణాలు

Nov 18, 2018, 01:00 IST
నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలు సాగుతున్న చర్చిలో అతని సెల్‌ఫోన్‌ పొరపాటున మోగింది. పాస్టర్‌ కోప్పడ్డాడు, విశ్వాసులంతా అతన్ని వింతజీవిలాగా చూశారు, భార్యాపిల్లలు...

కుటుంబవ్యవస్థే సమాజానికి కీలకం...

Nov 11, 2018, 01:15 IST
ఎఫ్రాయిము మన్యంలో నివసించిన యాజక వంశీయుడైన లేవీయుడు ఎల్కానా (న్యాయా 17:7). హన్నా అతనికి రెండవ భార్య, వారికి పిల్లలు...

ప్రలోభాలకు అతీతం ప్రభువు నేర్పిన విశ్వాసం

Nov 04, 2018, 01:08 IST
‘నన్ను వెంబడించండి’ అన్న  యేసుప్రభువు వారి ఆహ్వానంలోని ఆంతర్యం, విశ్వాసులకు ఈ లోకసంబంధమైన ఐశ్వర్యాలు, అత్యున్నత హోదాలు, అధికారాలివ్వడమే అని...

హృదయాన్ని పదిలంగా చూసు కోవాలి...

Oct 28, 2018, 01:09 IST
హెబ్రోను నుండి దావీదుపురం లేదా యెరూషలేముకు తన రాజధానిని మార్చిన తర్వాత అక్కడ దావీదు చక్రవర్తి తన నివాసం కోసం...

చిన్న విజయమైనా దేవుని తోడ్పాటుతోనే సాధ్యం!!

Oct 14, 2018, 01:35 IST
అపజయమంటే ఎవరికైనా బాధే!! కొన్ని అపజయాలైతే ఎన్నటికీ మర్చిపోలేని చేదు అనుభవాలను మిగిల్చి ముందుకు సాగకుండా చేస్తాయి. కాని విశ్వాస...

అన్నింటికీ మూలం మన హృదయమే

Sep 30, 2018, 01:02 IST
ఆదిమ అపోస్తలులైన పేతురు, యోహాను ఎక్కడికెళ్లినా తమ వెంట ఆశీర్వాదాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆదరణను తీసుకెళ్లేవారు. వారి సాంగత్యంలో ప్రజలు ఎంతో...

సాటిలేని నోవహు విశ్వాసం

Sep 23, 2018, 01:45 IST
భ్రష్టత్వంతో నిండిపోయిన లోకాన్నంతా మహా జలప్రళయం ద్వారా నిర్మూలించి ఒక సరికొత్త లోకాన్ని పునర్నిర్మించాలనుకున్న దేవుడు, అందుకు నోవహును, అతని...

మెట్లు దిగడంలోని ‘ఆనందం’...

Sep 16, 2018, 01:57 IST
అతి సాధారణమైన జీవన స్థితిగతుల ప్రస్తావనతో, అత్యంత మర్మయుక్తమైన పరలోక సత్యాలను ఆవిష్కరించిన మహా ప్రబోధకుడు యేసుప్రభువు. ఆయన పరలోకంలో...

దేవుడు ‘నో’ చెబితే ఆశీర్వాదం!!

Sep 09, 2018, 01:38 IST
మన వాహనాలకు బ్రేకులెందుకుంటాయి? వేగాన్ని అదుపు చేయడానికి అనుకొంటున్నారా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి, బ్రేకులుంటే గంటకు 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో కూడా...

దేవుని మనసు తెలుసుకోవాలి, గెలవాలి...

Sep 02, 2018, 00:37 IST
మహాబలుడు గొల్యాతును చూసి ఇశ్రాయేలీయుల సైనికులంతా జడిసిపోతుంటే, బలం లేనివాడు, ఇంకా బాలుడే అయిన దావీదు ముందుకొచ్చి తాను అతనితో...

దేవుని దృష్టిలో విశ్వాసమంటే క్రియలే!!

Aug 26, 2018, 01:32 IST
కారుచీకట్లో, కాకులు దూరని కారడవిలో దారితప్పిన వ్యక్తి గమ్యం చేరడు, ప్రాణాలతో కూడ ఉండడు. అందువల్ల అడవంతా ఎరిగిన ఒక...

దేవుడే మౌనం వహిస్తే..?

Aug 19, 2018, 01:00 IST
‘నిశ్శబ్దం’ కొంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, ఆ తర్వాతే మనల్ని భయకంపితులను చేస్తుంది. ఒకవేళ దేవుడే నిశ్శబ్దం వహిస్తే?? అది మరీ...

దేవునికి ఎంత సమయం ఇస్తున్నారు?

Jul 22, 2018, 01:02 IST
‘యేసు పెందలకడనే లేచి ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే అరణ్యప్రదేశానికి వెళ్లి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు’ అని బైబిల్లో ఉంటుంది (మార్కు...

నింపాల్సింది హుండీలను కాదు... పేదల కడుపులను

Jul 15, 2018, 00:44 IST
అపొస్తలుడైన పౌలు తన శరీరంలో ఉన్న ఒక ముల్లును తీసెయ్యమంటూ మూడుసార్లు దేవుని ప్రార్థించాడు. అయితే దేవుడు ఆ ముల్లు...

సాహసియైన విశ్వాసికి లోకమే దాసోహమంటుంది

Jul 01, 2018, 02:22 IST
బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరుకు ఒక రాత్రి పీడకల వచ్చింది. అది తనకు జరుగబోయే ఏదో కీడును సూచించేదన్న విషయం రాజుకర్థమైంది....

ఆనందించలేదు.. అంగలార్చాడు..!

Jun 17, 2018, 01:52 IST
ఫిలిష్తీయులకు ఇశ్రాయేలీయులకు గిల్బోవ పర్వతం వద్ద జరిగిన యుద్ధంలో యోనాతానుతో సహా దావీదుకు బద్ధశత్రువైన సౌలు ముగ్గురు కుమారులూ చనిపోయారు....

పరివర్తనకు చిరునామా యోహాను!!

Jun 03, 2018, 00:35 IST
శిష్యుల్లో యాకోబు, యోహాను అనే సోదరులకు ‘ఉరిమెడివారు’ (బొయనెర్గెస్‌) అని యేసుప్రభువే పేరు పెట్టాడు (మార్కు 3:17). ఉరుము ఒక్క...

అలాంటి దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?

May 27, 2018, 00:52 IST
తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అంటే నన్ను వెంబడించేందుకు అనర్హుడు అన్నాడు ఒకసారి యేసుప్రభువు...

సమ్సోను చేసిన మూడు తప్పిదాలు

May 13, 2018, 01:33 IST
సమ్సోను బలవంతుడే కాదు, తెలివైనవాడు కూడా. కాని తల్లిదండ్రుల కన్నా తానే  తెలివైనవాడిననుకొని  వారు వారిస్తున్నా వినకుండా అన్యురాలైన ఫిలిష్తీయుల ...

కరువు తాకని దాతృత్వం ఆమెది...

May 06, 2018, 00:32 IST
షోమ్రోనులో భయంకరమైన కరువు తాండవిస్తున్న రోజులవి. దేవుని ఆదేశంతో ఏలియా ప్రవక్త సారెపతు ఊరికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఊరి వెలుపల...

మనిషి దేవుని చేతిపని...

Apr 29, 2018, 00:53 IST
ప్రశ్నించడం సైన్స్‌కు పునాది, ప్రశ్నించకుండా విశ్వసించడం మత విశ్వాసానికి పునాది. దేవుడు కంటికి ఎందుకు కనపడడంటూ సైన్స్‌ మతాన్ని. మిలియన్ల...

ఆత్మను శుద్ధి చేసే ఆరాధన...

Apr 22, 2018, 01:05 IST
విశ్వాసికున్న రెండు నేత్రాలు ‘ఆరాధన’, ‘పరిచర్య’. విశ్వాసికి, దేవునికి మధ్య ఉండే అనుబంధం ఆరాధనైతే. విశ్వాసికి, తోటి ప్రజలకు మధ్య...

తలవంచి లోకాన్ని జయించే విశ్వాసి...

Apr 08, 2018, 01:16 IST
తుఫాను వస్తుంది, రెండు మూడు రోజుల్లో సమసిపోతుంది. కానీ దాని విధ్వంసక శక్తిని ఎదురాడి నిలదొక్కుకున్న మహావృక్షాలు ఎన్నో ఏళ్ళపాటు...

మరణాన్ని జయించిన రోజు

Apr 01, 2018, 00:58 IST
యెరూషలేము పట్టణం శుక్రవారం రాత్రి, శనివారం రాత్రి కూడా నిద్రపోలేదు. ఎంతో సౌమ్యుడు, సాధుజీవి, సద్వర్తనుడైన యేసుక్రీస్తును అత్యంత పైశాచికంగా...

దేవుని పని విశ్వాసులందరిదీ

Mar 25, 2018, 01:17 IST
నిజమైన భక్తి అడుగంటినపుడు మూఢభక్తి రాజ్యమేలుతుంది. ఇశ్రాయేలీయులకు ఫిలిష్తీయులకూ మధ్య తరతరాలుగా బద్ధ వైరం. అప్పట్లో షిలోహు అనే పట్టణంలో...