Prabhukiran

ప్రార్థన పూర్వక జీవితం పరిమళభరితం

Jul 12, 2020, 00:01 IST
క్రైస్తవ విశ్వాసానికి పితరులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు అనే ముగ్గురిలో ఇస్సాకు ప్రస్తావన ఎక్కువగా కనిపించదు. అబ్రాహాములాంటి అసాధారణమైన విశ్వాసికి...

పెనుతుఫానులో  ప్రభువిచ్చిన తర్ఫీదు!

Feb 24, 2019, 01:43 IST
యేసుప్రభువుతో ఆయన శిష్యులు ఒకసారి గలిలయ సముద్రంలో ఒక చిన్నదోనెలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు.  వాళ్లంతా  ప్రభువు శిష్యులుగా మారిన తొలిరోజులవి....

పరిశుద్ధాత్మశక్తిలో ఐక్యత, పరిపూర్ణత...

Feb 17, 2019, 00:32 IST
‘మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుతారు, అపుడు యెరూషలేములో, యూదయ, సమరయ దేశాల్లో, పిదప భూదిగంతాల దాకా మీరు నాకు సాక్షులై...

గోపురాలు కాదు, బలిపీఠాలు నిర్మించాలి

Jul 08, 2018, 00:12 IST
తాను ఎంతో ఇష్టపడి సృష్టించుకున్న భూమి యావత్తూ పాపభూయిష్టమైపోయిందన్న కోపంతో దేవుడు ఒక్క నోవహు కుటుంబాన్ని మాత్రం మినహాయించి, మహా...

అట్టహాసం లేని అద్భుతపరిచర్య

May 20, 2018, 01:38 IST
భయంకరమైన, దైవవ్యతిరేకమైన మన గతం ఒక గుదిబండలాగా మెడలో వేలాడుతూ ఉంటే జీవితంలో, పరిచర్యలో జయకరంగా ముందుకు సాగిపోవడం సాధ్యమేనా?...

దేవుని ప్రేమ పుట్టిన రోజు

Dec 24, 2017, 01:26 IST
ఇంగ్లాండ్‌ లో అదొక మారుమూల ప్రాంతం. అక్కడి చర్చికి కొత్తగా ఒక యువకుడు పాస్టర్‌గా వచ్చాడు. అది క్రిస్మస్‌ సమయం....

అజేయుల్ని చేసేది ఆ ఒక్కడే!

Dec 03, 2017, 00:55 IST
‘ఆ తర్వాత’ యేసుప్రభువు తిబెరియ సముద్రతీరంలో శిష్యులకు ‘మళ్లీ’ తనను ప్రత్యక్షపర్చుకున్నాడంటుంది బైబిలులోని యోహాను సువార్త (21:1). ఈ వాక్యంలోని...

విశ్వమంతా నిశ్శబ్దం... చీకటి!?

Apr 15, 2017, 00:41 IST
చీకటి శక్తుల కుట్రలు ఫలించాయి. దైవకుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు...

ఆరాధనా స్థలాలుగా... మన కుటుంబాలు

Mar 12, 2015, 23:18 IST
అకుల అనే యూదు క్రైస్తవుడు అతని భార్యయైన ప్రిస్కిల్ల ఆదిమకాలపు ఆదర్శమయమైన విశ్వాసి జంట.

పరిశుద్ధతతోనే ప్రభువు సన్నిధి

Mar 05, 2015, 23:39 IST
యెరూషలేములో దేవుని కోసం గొప్ప మందిరాన్ని కట్టాలన్నది దావీదు చక్రవర్తి కోరిక.

పశ్చాత్తాపం ద్వారానే నిత్యశాంతి!

Feb 12, 2015, 23:21 IST
ఒకసారి సీమోను అనే పరిసయ్యుడు యేసును తన ఇంటికి విందుకు పిలిచాడు. పాపాత్మురాలిగా ముద్రపడిన ఒక స్త్రీ ఆహ్వానం లేకుండానే...

మట్టి పడవలో ప్రయాణం...

Jan 02, 2015, 00:16 IST
దేవదేవుని మహాస్వరం ఆయన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు గొంతులో ఈ లోకంలో ప్రతిధ్వనించింది.

ఈ వైరుధ్యమే కారణం!

Dec 04, 2014, 23:18 IST
గొల్యాతు అనే ఫిలిష్తీయుని దేహదారుఢ్యం, పెడబొబ్బలకు జడిసి ఇశ్రాయేలీయుల్లో ఎవరూ అతన్నెదుర్కోవడానికి సాహసించడం లేదు.

విశ్వాసి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి

Dec 29, 2013, 00:06 IST
నలభై ఏళ్లు అవిశ్రాంతంగా పరిచర్య చేసిన మహాదైవజనుడు జాన్ న్యూటన్. చివరి దశలో అల్జీమర్స్ అనే మతిమరపు వ్యాధి సోకి...

గట్టి విశ్వాసి కలకాలం నిలుస్తాడు

Aug 04, 2013, 02:23 IST
ఎంతటి విషమ పరిస్థితినుండైనా తమను దేవుడు గట్టెక్కిస్తాడన్న ఆశావాదాన్ని యూదులు ప్రతి ఏడాది ‘హనుక్కా’ అనే దీపాలు వెలిగించే పండుగ...