ఇద్దరిని అధ్యక్షులుగా నియమించుకుందాం మేడం! పార్టీ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఓ పదిమంది ఉన్నా పరవాలేదనిపిస్తుంది!!

4 Oct, 2022 12:25 IST|Sakshi

ఇద్దరిని అధ్యక్షులుగా నియమించుకుందాం మేడం! పార్టీ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఓ పదిమంది ఉన్నా పరవాలేదనిపిస్తుంది!!

మరిన్ని వార్తలు