పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేసుకోమంటున్నాడు!

5 Sep, 2022 05:19 IST|Sakshi

అడిగినంత కట్నం ఇవ్వకుంటే దానిని తిరిగి ఎలా రాబట్టుకోవాలో తనకు బాగా తెలుసట!పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేసుకోమంటున్నాడు! 

మరిన్ని వార్తలు