సగం కేంద్రం, మిగతా సగం రాష్ట్రం సాయం చేస్తున్నాయని అలా ఫొటో పెట్టాను మేడం!

4 Sep, 2022 05:26 IST|Sakshi

సగం కేంద్రం, మిగతా సగం రాష్ట్రం సాయం చేస్తున్నాయని అలా ఫొటో పెట్టాను మేడం!

మరిన్ని వార్తలు