అబ్బే! అది ప్రజల కోసం ప్రభుత్వానికి కాదు, భారత్‌ సరిహద్దుల్లో మీ పని మీరు పూర్తి చేయండి!

26 Dec, 2023 12:44 IST|Sakshi

అబ్బే! అది ప్రజల కోసం ప్రభుత్వానికి కాదు, భారత్‌ సరిహద్దుల్లో మీ పని మీరు పూర్తి చేయండి!

>
మరిన్ని వార్తలు