పార్టీలో పరిస్థితులు బాగోలేవు.. అలా వెళ్లొస్తానని గుర్తు చూపిస్తూ అనకండి సార్‌!

24 Nov, 2022 12:38 IST|Sakshi

పార్టీలో పరిస్థితులు బాగోలేవు.. అలా వెళ్లొస్తానని గుర్తు చూపిస్తూ అనకండి సార్‌!

మరిన్ని వార్తలు :

మరిన్ని వార్తలు