-

తెలుగు/హిందీ/ఇంగ్లిష్‌

27 Nov, 2023 00:46 IST|Sakshi

వెండితెర

ఉషా ప్రసాద్‌ మల్టీెఫ్లెక్స్‌ (గీతా ఏషియన్‌)

స్క్రీన్‌–2 ఆదికేశవ(తెలుగు)–10.40,1.35 7.25,10.30 సౌండ్‌ పార్టీ(తెలుగు)–4.30

స్క్రీన్‌–3 కోటా బొమ్మాళి పీఎస్‌(తెలుగు)–10.35, 4.25,7.40,10.25 మంగళవారం(తెలుగు)–1.30

పీవీఆర్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ (వేణు మాల్‌)

స్క్రీన్‌–1 కోటా బొమ్మాళి పీఎస్‌(తెలుగు)–10.30 కీడా కోలా(తెలుగు)–1.30 ఆదికేశవ(తెలుగు)– 4.10,10.25 టైగర్‌–3(హిందీ)–7.00

స్క్రీన్‌–2 కోటా బొమ్మాళి పీఎస్‌(తెలుగు)–10.00, 1.00,7.10,10.10 మంగళ వారం(తెలుగు)–4.00

స్క్రీన్‌–3 టైగర్‌–3(హిందీ)–12.25,3.50 పర్‌ఫ్యూమ్‌(తెలుగు)–7.15 మంగళవారం(తెలుగు)–10.10

స్క్రీన్‌–4 సౌండ్‌ పార్టీ(తెలుగు)–1.45 మాధవే మధుసూదనా(తెలుగు)–4.30 నేపోలియన్‌(ఇంగ్లీష్‌)–9.50

దేవి ఆదికేశవ(తెలుగు)

నటరాజ్‌ కోట బొమ్మాళి పీఎస్‌(తెలుగు)

లలితామహల్‌ భగవంత్‌ కేసరి(తెలుగు)

విజయ్‌ మంగళవారం(తెలుగు)

మరిన్ని వార్తలు