నీకు పదవులు ఇస్తామని హామీ ఇస్తే ఎవరి పార్టీలోకి అయినా వెళ్లిపోతావా?

16 Jan, 2023 15:55 IST
మరిన్ని వీడియోలు