గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ఒకేరోజు పరిష్కారమైన వినతులు 2.88 లక్షలు

30 Jan, 2023 07:46 IST

మరిన్ని వార్తలు :

ASBL
మరిన్ని వీడియోలు