ఆ లక్షణమే వారిని అధ్యక్షులుగా నిలబెట్టిందా?

13 Aug, 2019 13:03 IST
మరిన్ని వీడియోలు