ప్రపంచంలోని అత్యంత సంపనున్నలపై ఓ లుక్కేద్దాం... బెర్నార్డ్ ఆర్నాల్ట్ - 188 బిలియన్ డాలర్లు

ఎలాన్ మస్క్ - 145 బిలియన్ డాలర్లు

జెఫ్ బెజోస్ - 121 బిలియన్ డాలర్లు

గౌతం అదానీ - 120 బిలియన్ డాలర్లు

బిల్ గేట్స్ - 111 బిలియన్ డాలర్లు

ల్యారీ ఎలిసన్‌ - 111 బిలియన్‌ డాలర్లు

వారెన్‌ బఫెట్‌ - 107 బిలియన్‌ డాలర్లు

కార్లస్‌ స్లిమ్‌ హెలు అండ్‌ ఫ్యామిలీ- 92 బిలియన్‌ డాలర్లు