కార్టూన్

మా తల్లిదండ్రులే మా ఆస్తి అని ఉన్నవారందరినీ వారివారి పిల్లలొచ్చి తీసుకెళ్లార్సార్‌!

Jul 18, 2018, 02:02 IST
మా తల్లిదండ్రులే మా ఆస్తి అని ఉన్నవారందరినీ వారివారి పిల్లలొచ్చి తీసుకెళ్లార్సార్‌!  

ఇక మీ ఏడుపు ఆపండి సార్‌!

Jul 17, 2018, 01:11 IST
ఇక మీ ఏడుపు ఆపండి సార్‌!  

సాక్షి కార్టూన్ 16-07-2018

Jul 16, 2018, 02:55 IST
కంగ్రాట్స్‌ సార్‌! ఎక్కడ 40వ స్థానం వస్తుందోనని భయపడి చచ్చా! 

ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుందో లోకమంత తెలిసినట్టుంది సార్‌!

Jul 15, 2018, 01:58 IST
ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుందో లోకమంత తెలిసినట్టుంది సార్‌!

అడుగుపెట్టగానే అరెస్ట్‌ చేసుకొచ్చాన్సార్‌!

Jul 14, 2018, 01:59 IST
అడుగుపెట్టగానే అరెస్ట్‌ చేసుకొచ్చాన్సార్‌!

సాక్షి కార్టూన్‌(13-07-2018)

Jul 13, 2018, 01:25 IST
సాక్షి కార్టూన్‌(13-07-2018)  

..మన గుర్తును సద్వినియోగం చేసుకోమంటున్నాడ్సార్‌ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌!

Jul 12, 2018, 01:32 IST
..మన గుర్తును సద్వినియోగం చేసుకోమంటున్నాడ్సార్‌ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌!

...తొందరొద్దు సార్‌ మనవాళ్లకే ఇంకా సరిపోలేదట!!

Jul 11, 2018, 01:50 IST
...తొందరొద్దు సార్‌ మనవాళ్లకే ఇంకా సరిపోలేదట!!  

మిమ్మల్ని దేవుడని పొగుడుతుండా చేతగాదని తిడుతుండా అర్థం కావట్లేద్సార్‌!

Jul 10, 2018, 01:14 IST
మిమ్మల్ని దేవుడని పొగుడుతుండా చేతగాదని తిడుతుండా అర్థం కావట్లేద్సార్‌!

మీ కోసం.. పనికి ఆహార పథకంలో భాగంగా ఈరోజు 7కోట్లు ఖర్చు చేశాం! 

Jul 09, 2018, 02:52 IST
మీ కోసం.. పనికి ఆహార పథకంలో భాగంగా ఈరోజు 7కోట్లు ఖర్చు చేశాం! 

అలాగే ప్రచారం చేసుకోనివ్వండి సార్‌! చెత్త పరిపాలన చిత్తుగా ఓడిస్తారు

Jul 08, 2018, 01:52 IST
అలాగే ప్రచారం చేసుకోనివ్వండి సార్‌! చెత్త పరిపాలన చిత్తుగా ఓడిస్తారు  

అలా అలా ప్రపంచమంతా ఆక్రమించుకుంటూ పోదాం సార్‌!

Jul 07, 2018, 02:18 IST
అలా అలా ప్రపంచమంతా ఆక్రమించుకుంటూ పోదాం సార్‌!  

అయితే ఇలా పుష్పగుచ్చాలతో వెళ్లి విపక్షాలను ప్రేమిస్తే సరి!

Jul 06, 2018, 01:48 IST
అయితే ఇలా పుష్పగుచ్చాలతో వెళ్లి విపక్షాలను ప్రేమిస్తే సరి!  

సాక్షి కార్టూన్‌(05-07-2018)

Jul 05, 2018, 01:51 IST
సాక్షి కార్టూన్‌(05-07-2018)  

ఎందుకైనా మంచిదని ప్రత్యేకంగా మంచం తెచ్చుకున్నాం డాక్టర్‌!!

Jul 04, 2018, 01:40 IST
ఎందుకైనా మంచిదని ప్రత్యేకంగా మంచం తెచ్చుకున్నాం డాక్టర్‌!!  

వాళ్ల నాన్న కన్నా స్పీడ్‌గా సంపాదించాలనే కోరిక ఇప్పటి నుంచే!!

Jul 03, 2018, 00:57 IST
వాళ్ల నాన్న కన్నా స్పీడ్‌గా సంపాదించాలనే కోరిక ఇప్పటి నుంచే!!

అబ్బే! అలాంటి ఉద్దేశ్యం ఏం లేద్సార్‌! కాస్త నాదే పైచేయిగా ఉండాలనంతే!!

Jul 02, 2018, 05:20 IST
అబ్బే! అలాంటి ఉద్దేశ్యం ఏం లేద్సార్‌!కాస్త నాదే పైచేయిగా ఉండాలనంతే!! 

సాక్షి కార్టూన్

Jul 01, 2018, 04:54 IST
గడువులోపు సమస్యలను పరిష్కరించలేక పోయారో చంద్రబాబు గారు ఆమరణ దీక్షకు దిగుతారు.. ఖబడ్దార్‌! 

మీరైతే నెలరోజులు దీక్ష చేస్తేనే వర్కవుటవుతుంది!

Jun 30, 2018, 03:50 IST
మీరైతే నెలరోజులు దీక్ష చేస్తేనే వర్కవుటవుతుంది! 

అదేమైనా.. కాంగ్రెస్‌ టోపా? వద్దనడానికి!!

Jun 29, 2018, 04:58 IST
అదేమైనా.. కాంగ్రెస్‌ టోపా? వద్దనడానికి!! 

సాక్షి కార్టూన్

Jun 28, 2018, 03:36 IST

మనమనుకుంటే సరిపోదేమో సార్‌! జనానికి కూడా నమ్మకం కుదరాలి కదా!!

Jun 27, 2018, 02:08 IST
మనమనుకుంటే సరిపోదేమో సార్‌! జనానికి కూడా నమ్మకం కుదరాలి కదా!!  

ప్రతి దానికీ సింగపూర్‌ అని ప్రచారం చేశాం కదా సార్‌!ఈ ఎన్నికల్లో వాళ్లతోనే ప్రచారం కూడా చేయిద్దాం!

Jun 26, 2018, 01:33 IST
ప్రతి దానికీ సింగపూర్‌ అని ప్రచారం చేశాం కదా సార్‌!ఈ ఎన్నికల్లో వాళ్లతోనే ప్రచారం కూడా చేయిద్దాం!

మీ భాషను రాయలేం! అలా తిడితే మీ పదవి పోకున్నా రాస్తే మా ఉద్యోగాలూడుతాయ్‌!

Jun 25, 2018, 04:25 IST
మీ భాషను రాయలేం!అలా తిడితే మీ పదవి పోకున్నారాస్తే మా ఉద్యోగాలూడుతాయ్‌! 

 మీ భాషను రాయలేం! అలా తిడితే మీ పదవి పోకున్నా రాస్తే మా ఉద్యోగాలూడుతాయ్‌!

Jun 25, 2018, 02:39 IST
 మీ భాషను రాయలేం! అలా తిడితే మీ పదవి పోకున్నా రాస్తే మా ఉద్యోగాలూడుతాయ్‌!  

మీకు ఛాన్స్‌ లేకుండా చేశామని...

Jun 24, 2018, 02:14 IST
మీకు ఛాన్స్‌ లేకుండా చేశామని...  

సాక్షి కార్టూన్‌(23-06-2018)

Jun 23, 2018, 01:11 IST
సాక్షి కార్టూన్‌(23-06-2018)  

అప్పటి వరకు ఇది ఉంచుకో డియర్‌

Jun 22, 2018, 01:49 IST
అప్పటి వరకు ఇది ఉంచుకో డియర్‌  

మీరు కూడా ఈ పదవి  మీద ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది!

Jun 21, 2018, 01:26 IST
మీరు కూడా ఈ పదవి  మీద ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది!

...పాతిక రూపాయిలిస్తే వెళ్లిపోతాడట సార్‌!

Jun 20, 2018, 01:25 IST
...పాతిక రూపాయిలిస్తే వెళ్లిపోతాడట సార్‌!