కార్టూన్ - Cartoon

...దీనితో అడుక్కొచ్చి.. దీంట్లో వెయ్యండి.. పుణ్యముంటుంది.

Sep 20, 2020, 05:25 IST
...దీనితో అడుక్కొచ్చి.. దీంట్లో వెయ్యండి.. పుణ్యముంటుంది.  

... మీకూ గౌరవం ఉంటుంది అధ్యక్ష పదవి చేపట్టండి సార్‌!

Sep 19, 2020, 06:12 IST
... మీకూ గౌరవం ఉంటుంది అధ్యక్ష పదవి చేపట్టండి సార్‌! 

... ఇది ఫేక్‌ న్యూస్‌ కాదుగా..!

Sep 17, 2020, 05:43 IST
... ఇది ఫేక్‌ న్యూస్‌ కాదుగా..! 

అలాగే ఓటుకు రష్యా వ్యాక్సిన్‌ ఫ్రీ.. గెలవడం ఖాయం సార్‌!

Sep 16, 2020, 06:28 IST
అలాగే ఓటుకు రష్యా వ్యాక్సిన్‌ ఫ్రీ.. గెలవడం ఖాయం సార్‌! 

...కరోనా గురించి కాదట! కంగనా గురించట మాస్క్‌!!

Sep 14, 2020, 05:23 IST
...కరోనా గురించి కాదట! కంగనా గురించట మాస్క్‌!! 

ఎన్నాళ్ళని ఆ బట్టలు! ఇవి వేస్కుని జుట్టుకు రంగేస్కో!!

Sep 13, 2020, 05:52 IST
ఎన్నాళ్ళని ఆ బట్టలు! ఇవి వేస్కుని జుట్టుకు రంగేస్కో!! 

ప్రస్తుతం మీరే దూరంగా ఉన్నార్సార్‌ చేరువ కావాల్సింది.. మీరే!

Sep 11, 2020, 04:12 IST
ప్రస్తుతం మీరే దూరంగా ఉన్నార్సార్‌ చేరువ కావాల్సింది.. మీరే! 

మరొక మహమ్మారిని వదిలితే తెలుస్తుంది.. మన సత్తా ఏంటో..!

Sep 09, 2020, 05:55 IST
మరొక మహమ్మారిని వదిలితే తెలుస్తుంది.. మన సత్తా ఏంటో..! 

పార్టీ ఇలా కావడానికి జీఎస్టీ కారణమంటారా..!

Sep 07, 2020, 05:40 IST
పార్టీ ఇలా కావడానికి జీఎస్టీ కారణమంటారా..! 

హెల్ప్‌ అవసరమైనప్పుడు వాళ్లే పిలుస్తారు.. రండి సార్‌ వెళదాం!

Sep 06, 2020, 06:21 IST
హెల్ప్‌ అవసరమైనప్పుడు వాళ్లే పిలుస్తారు.. రండి సార్‌ వెళదాం! 

...అయితే మీ గెలుపు కూడా కష్టమేననుకుంటున్నాన్సార్‌!

Sep 05, 2020, 06:30 IST
...అయితే మీ గెలుపు కూడా కష్టమేననుకుంటున్నాన్సార్‌! 

మాస్క్‌లు తీసి అధికార పార్టీ సభ్యుల ముఖం మీదే అడుగుదాం... కచ్చితంగా భయపడతారు!

Sep 02, 2020, 06:07 IST
మాస్క్‌లు తీసి అధికార పార్టీ సభ్యుల ముఖం మీదే అడుగుదాం... కచ్చితంగా భయపడతారు! 

బెటరెందుకంటే సింపుల్‌... నా కూతురు కనుక

Aug 30, 2020, 06:35 IST
బెటరెందుకంటే సింపుల్‌... నా కూతురు కనుక 

అబ్బే.! అన్నది అధికార పార్టీ వారు కాదు మేడం.. మన వాళ్లే!

Aug 29, 2020, 05:49 IST
అబ్బే.! అన్నది అధికార పార్టీ వారు కాదు మేడం.. మన వాళ్లే! 

దరఖాస్తు బదులు లంచం ఇచ్చి పని చేయించుకోండని తహసీల్దార్‌ ఫోన్‌ సార్‌!

Aug 27, 2020, 06:00 IST
దరఖాస్తు బదులు లంచం ఇచ్చి పని చేయించుకోండని తహసీల్దార్‌ ఫోన్‌ సార్‌! 

...అయితే ఇక ఎప్పటికీ మేడమే అధ్యక్షురాలు!

Aug 25, 2020, 05:52 IST
...అయితే ఇక ఎప్పటికీ మేడమే అధ్యక్షురాలు! 

అలా మాస్క్‌తోనే ఉంటే షూటింగ్‌ ఎలా చేయాలయ్యా!

Aug 24, 2020, 06:21 IST
అలా మాస్క్‌తోనే ఉంటే షూటింగ్‌ ఎలా చేయాలయ్యా! 

మనం కూడా మన ఇంట్లోనే చేసుకుంటేనే బెటర్‌ స్వామీ!

Aug 22, 2020, 06:03 IST
మనం కూడా మన ఇంట్లోనే చేసుకుంటేనే బెటర్‌ స్వామీ!  

ఈ మధ్య దానిని వదిలి ఉండలేకపోతున్నారు!!

Aug 20, 2020, 06:07 IST
ఈ మధ్య దానిని వదిలి ఉండలేకపోతున్నారు!! 

కొంపదీసి ఆ వ్యక్తి మీరు కాదుగా సార్‌!

Aug 19, 2020, 06:02 IST
కొంపదీసి ఆ వ్యక్తి మీరు కాదుగా సార్‌! 

మన ఇళ్లు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల నా ప్రమేయం లేకుండానే కొట్టుకొని వచ్చా!!

Aug 17, 2020, 06:09 IST
మన ఇళ్లు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల నా ప్రమేయం లేకుండానే కొట్టుకొని వచ్చా!! 

ఈ రోజు దేశంలో నమోదైన కేసుల సంఖ్య.. నాతో కలిపి..

Aug 16, 2020, 05:01 IST
ఈ రోజు దేశంలో నమోదైన కేసుల సంఖ్య.. నాతో కలిపి..