కార్టూన్ - Cartoon

హమ్మయ్య! అందరూ గమ్యాలకు చేరిన తర్వాత చెప్పింది!

Jun 01, 2020, 05:39 IST
హమ్మయ్య! అందరూ గమ్యాలకు చేరిన తర్వాత చెప్పింది! 

.. విజన్‌ 2020!

May 29, 2020, 05:47 IST
.. విజన్‌ 2020!

..కరోనాకు కారణం చైనా అని అందరూ ఆడిపోసుకుంటున్నారు పాపం!

May 27, 2020, 05:07 IST
..కరోనాకు కారణం చైనా అని అందరూ ఆడిపోసుకుంటున్నారు పాపం! 

ఇన్నాళ్లూ రాకపోయేసరికి అసలు రారేమోనని అనుకున్నాం సార్‌!

May 26, 2020, 05:43 IST
ఇన్నాళ్లూ రాకపోయేసరికి అసలు రారేమోనని అనుకున్నాం సార్‌! 

..సారీ ఆపలేను!

May 24, 2020, 05:34 IST
..సారీ ఆపలేను! 

..వావ్‌! నిజమే సార్‌

May 23, 2020, 06:09 IST
..వావ్‌! నిజమే సార్‌ 

వాళ్ళు విఫలం అయ్యారు మెం హెల్ప్ చేస్తాం.. నమ్మకు మేమె చేస్తాం కాస్త ఓపికపట్టు

May 22, 2020, 06:34 IST
వాళ్ళు విఫలం అయ్యారు మెం హెల్ప్ చేస్తాం!.. నమ్మకు మేమె చేస్తాం కాస్త ఓపికపట్టు!!

... నడవలేను నాన్న! క్వారంటైన్‌కు వెళదాం అక్కడ హాయిగా ఉండొచ్చు!

May 21, 2020, 06:06 IST
... నడవలేను నాన్న! క్వారంటైన్‌కు వెళదాం అక్కడ హాయిగా ఉండొచ్చు!

ఇప్పటికే జనం విసుగెత్తి ఉన్నారు! మళ్లీ పొడిగిస్తే మనల్ని క్వారంటైన్‌లో పెడతార్సార్‌!

May 20, 2020, 06:02 IST
ఇప్పటికే జనం విసుగెత్తి ఉన్నారు! మళ్లీ పొడిగిస్తే మనల్ని క్వారంటైన్‌లో పెడతార్సార్‌! 

...అదే విషయాన్ని మీరు చేతల్లో చూపించారు!

May 19, 2020, 05:53 IST
...అదే విషయాన్ని మీరు చేతల్లో చూపించారు! 

ఈ పనేదో కరోనా ముందు చేసినా బావుండేది...సేఫ్‌ అయ్యేవాళ్లం!

May 18, 2020, 04:39 IST
ఈ పనేదో కరోనా ముందు చేసినా బావుండేది...సేఫ్‌ అయ్యేవాళ్లం! 

ఎన్టీఆర్‌ నుంచి తీసుకుని ఆల్‌రెడీ మనం చేసింది రీ డిజైనేగా సార్‌!

May 16, 2020, 05:01 IST
ఎన్టీఆర్‌ నుంచి తీసుకుని ఆల్‌రెడీ మనం చేసింది రీ డిజైనేగా సార్‌! 

నా భాదను అర్ధం చేసుకున్నావ్ బిడ్డా..!

May 15, 2020, 06:05 IST
నా భాదను అర్ధం చేసుకున్నావ్ బిడ్డా..!

... మమతా మేడం సార్‌!

May 13, 2020, 04:46 IST
... మమతా మేడం సార్‌! 

జరిమానా కట్టడానికి కూడా డబ్బుల్లేకుండా బయటకు ఎలా వెళ్లారండీ!

May 11, 2020, 05:13 IST
జరిమానా కట్టడానికి కూడా డబ్బుల్లేకుండా బయటకు ఎలా వెళ్లారండీ! 

..దీని వెనక కూడా చైనా కుట్ర ఉందేమోననిపిస్తుంది సార్‌!

May 10, 2020, 05:07 IST
..దీని వెనక కూడా చైనా  కుట్ర ఉందేమోననిపిస్తుంది సార్‌!

చైనాలో విజృంభిస్తున్నపుడు ఇతర దేశాలు జాగ్రత్తగా ఉంటే మనకీ పరిస్థితి దాపురించేదికాద్సార్‌!

May 08, 2020, 06:05 IST
చైనాలో విజృంభిస్తున్నపుడు ఇతర దేశాలు జాగ్రత్తగా ఉంటే మనకీ పరిస్థితి దాపురించేదికాద్సార్‌!

నీకొచ్చిన కట్నం డబ్బులిస్తే మా ఇళ్లకు వెళ్లిపోతాం!

May 05, 2020, 03:59 IST
నీకొచ్చిన కట్నం డబ్బులిస్తే  మా ఇళ్లకు వెళ్లిపోతాం! 

ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వాళ్లకు కూడా అంతుబట్టడం లేదట సార్‌!

May 03, 2020, 04:22 IST
మన వైద్య బృందాలన్నీ ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచించినా ఎలా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వాళ్లకు కూడా అంతుబట్టడం లేదట సార్‌! ...