వార్తలు

14 Oct, 2019 14:56 IST
"ప్రపంచం", 'queue' => 'international', 'more' => '/international'); $blocks[] = array ('title' => "జాతీయం", 'queue' => 'national', 'more' => '/national'); $blocks[] = array ('title' => "పాలిటిక్స్", 'queue' => 'politics', 'more' => '/politics'); $blocks[] = array ('title' => "క్రైమ్", 'queue' => 'crime', 'more' => '/crime'); foreach ($blocks as $item) { ?>

మరిన్ని వార్తలు :

ASBL