శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు: తిరుమాడ వీధుల్లో విశ్వ సేనాధిపతి (ఫొటోలు)

27 Sep, 2022 07:40 IST
మరిన్ని ఫోటోలు