సంకల్ప్ కిరణ్ పురస్కార్ అవార్డు అందుకున్న మేరీ కోమ్ (ఫొటోలు)

28 Nov, 2023 22:11 IST
మరిన్ని ఫోటోలు