బంకురలోని డ్యూలీలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత

12 May, 2019 15:05 IST