తిరుత్తణి సుబ్రమణ్యస్వామి : కావళ్లతో పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫొటోలు)

23 Jul, 2022 15:30 IST
మరిన్ని ఫోటోలు