విజయవాడలో ఆకాశమంత అంబేద్కర్‌ విగ్రహం...ప్రత్యేకతలు ఇవే (ఫొటోలు)

11 Nov, 2023 10:04 IST
మరిన్ని ఫోటోలు