బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సునాక్ ఇంట దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు)

13 Nov, 2023 14:47 IST
మరిన్ని ఫోటోలు