అల్లూరి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం (ఫొటోలు)

4 Jul, 2022 17:31 IST
మరిన్ని ఫోటోలు