Optimism

2018; మాకు అత్యంత సానుకూలం.. !

Jan 23, 2018, 16:56 IST
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైందంటే కేలండర్‌లో సంవత్సరం, తేదీలు, వారాలు మారటమే కాదు.. గత కాలపు చేదు స్మృతులు, అనుభవాలను తొలగిస్తుందనే...

ఆశావాదం బతికిస్తుంది!

Jul 19, 2017, 22:54 IST
ఇద్దరు ౖఖదీలు జైలు ఊచలనుంచి బయటికి చూస్తున్నారు.