అయోధ్యలో కన్నుల పండుగగా దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

13 Nov, 2023 08:19 IST
మరిన్ని ఫోటోలు