బోనమెత్తిన గోల్కొండ కోట.. భక్తులతో జనసంద్రం (ఫోటోలు)

12 Jul, 2021 08:53 IST
మరిన్ని ఫోటోలు