తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు : మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)

1 Oct, 2022 14:38 IST
మరిన్ని ఫోటోలు