బంజారా హిల్స్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన సూత్ర ఎగ్జిబిషన్ను ప్రారంభించిన ఉమేష్ మధ్యాన్, మోడల్స్ (ఫోటోలు)

16 Nov, 2023 16:28 IST
మరిన్ని ఫోటోలు