హైదరాబాద్‌లో స్వదేశ్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన నమ్రతా(ఫోటోలు )

9 Nov, 2023 18:41 IST
మరిన్ని ఫోటోలు