విశాఖ: మత్స్యకారుల వలకు భారీగా చిక్కిన చేపలు (ఫొటోలు)

20 Jun, 2022 10:30 IST
మరిన్ని ఫోటోలు