సామాజిక జైత్రయాత్రకు అపూర్వ స్పందన (ఫొటోలు)

9 Nov, 2023 22:03 IST
మరిన్ని ఫోటోలు