జింఖానా గ్రౌండ్‌ ‘తొక్కిసలాట’దృశ్యాలు

22 Sep, 2022 22:21 IST
మరిన్ని ఫోటోలు