...మొత్తం దృష్టి అంతా ఇక్కడే ఫోకస్‌ చేస్తే గెలిచే స్థానాల్లో ఓడిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సార్‌!

10 Sep, 2022 13:13 IST|Sakshi

...మొత్తం దృష్టి అంతా ఇక్కడే ఫోకస్‌ చేస్తే గెలిచే స్థానాల్లో ఓడిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సార్‌!

మరిన్ని వార్తలు