ఇవ్వాళ పూలున్న బోకే ఇచ్చి వెళ్లాడు మేడం!

9 Nov, 2023 13:47 IST|Sakshi

మరిచిపోయి నిన్న పూలులేని బోకే ఇచ్చాడని ఇవ్వాళ పూలున్న బోకే ఇచ్చి వెళ్లాడు మేడం!

మరిన్ని వార్తలు