శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు: విద్యుత్‌ ధగధగలతో మెరిసిపోతున్న తిరుమల

6 Oct, 2021 20:01 IST
మరిన్ని ఫోటోలు