నిజంగానే తాత్కాలిక సీఎంను నియమిస్తే తిక్క కుదురుతుంది!

26 Jun, 2022 13:20 IST|Sakshi

నిజంగానే నియమిస్తే తిక్క కుదురుతుంది.. వెళ్లవయ్యా.. వెళ్లు!

మరిన్ని వార్తలు