కొంపముంచారు! సార్‌ మీరు పార్టీ మారారు! మళ్లీ ఆ పార్టీనే గెలిపించమని అడుగుతున్నారు!

23 Nov, 2023 13:38 IST|Sakshi

కొంపముంచారు! సార్‌ మీరు పార్టీ మారారు! మళ్లీ ఆ పార్టీనే గెలిపించమని అడుగుతున్నారు!

మరిన్ని వార్తలు