మైక్రోసాఫ్ట్.. 'సత్య నాదెళ్ళ' పదేళ్ల ప్రయాణం - ఫోటోలు

7 Feb, 2024 08:42 IST

whatsapp channel

మరిన్ని ఫోటోలు